Interim-management

Interim managers moeten in een korte tijd zichtbaar resultaat boeken. Dat vraagt om strakke sturing op activiteiten, doelen, middelen en planning. En natuurlijk het vermogen om snel draagvlak te krijgen voor veranderingen, zodat werkprocessen efficiënter en effectiever worden.

Onze interim-managers staan met beide benen in de praktijk van ruimtelijke opgaven. Zij weten als geen ander dat het menselijk kapitaal een belangrijke factor vormt bij het slagen van projecten en processen. Daarom zijn het niet alleen aanpakkers, maar hebben ze ook het vermogen om de mensen die zij aansturen te enthousiasmeren, stimuleren en motiveren.


Projecten Interim-management