Organisatie en competentieontwikkeling

Wij kunnen voor u vakinhoudelijke opleidingen en cursussen verzorgen. U leert dan over een succesvolle projectaanpak, het organiseren van slagvaardige projectteams , of hoe slim om te gaan met de wet- en regelgeving in de ruimtelijke ordening. Ook bieden we persoonlijke coaching ‘on the job’. De opleidingen zijn altijd maatwerk: we schrijven ze toe op uw wensen.

Ons programma:

  • past bij uw concrete situatie
  • is zeer praktijkgericht
  • wordt gegeven door praktijkgerichte coaches
  • laat uw medewerkers persoonlijk groeien.


Coaching

Ruimtelijke opgaven veranderen de laatste jaren onder druk van economische ontwikkelingen. Dit vraagt nogal wat flexibiliteit van de mensen die werken in de ruimtelijke ontwikkeling. Ze moeten hun rollen en taakopvatting kunnen herdefiniëren, zeker als de markt in plaats van de overheid leading is bij ontwikkelopgaven.

Onze senioren stellen graag hun jarenlange ervaring en kennis beschikbaar voor het "coachen on the job" van uw medewerkers. Zij helpen uw mensen om hun capaciteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen.

We beginnen altijd met een coachingsplan waarin we de beoogde doelstellingen vooraf vastleggen. We omschrijven realistische doelen en resultaten. Hierbij besteden we expliciet aandacht aan competenties: we versterken de sterke, en maken de zwakke minder zwak. Zodat een medewerker goed blijft in zijn vak. Ook als de taken, rollen of verantwoordelijkheden veranderen.


Workshop teamrollen

Betere teamprestaties door inzicht

In projectteams is meestal duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden van iedereen zijn. Minder helder is de rol die mensen door hun eigen persoonlijkheid vervullen. En dat terwijl die rol minstens zo veel invloed heeft op de effectiviteit van het projectteam.

Onze specialisten verzorgen in company workshops op het gebied van ‘teamrollen’. Ze gaan in op de theorie en achtergronden van teamrollen. De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen rolvoorkeuren en die van hun collega’s. Voor velen een eye opener, die enthousiaste reacties oproept.

Het werkt eigenlijk simpel: meer (zelf)inzicht leidt tot meer begrip en meer begrip leidt tot een betere herkenning van ieders waarde. En die herkenning leidt weer tot een betere teamprestatie.


Projecten Organisatie en competentieontwikkeling


Omniplanners verantwoordelijk