Frank Timmer

‘De projecten waarbij ik betrokken ben raken doorgaans veel mensen. Het gaat vaak om veranderingen in de leefomgeving, tot soms bijna letterlijk in hun achtertuin. Ik hecht er veel waarde hen te benaderen, te luisteren naar hun meningen en ideeën. Want ook al kun je niet iedereen tevreden stellen, die gesprekken kunnen er wel toe leiden dat het proces wordt geoptimaliseerd. Soms worden zelfs fysieke ingrepen erdoor verbeterd.’

frank_handtek.png

f.timmer@omniplan.org