Gertjan van Stuijvenberg

De opdrachtgever ontzorgen, dat is mijn belangrijkste zorg, mijn belangrijkste taak. Dat begint al met het afpellen van de ambities; wat wil iemand nu werkelijk bereiken, welke kernwaarden wil hij of zij echt verankeren? Om die doelstelling vervolgens te realiseren daag ik ook mijn team uit. Stimuleer de leden ervan buiten de vaste kaders te denken, creatief te zijn in het vinden van oplossingen, hen het gevoel te geven bij de Rebellenclub van Sjors en Sjimmie te horen.’

Handtekening Gertjan.jpg

g.vanstuijvenberg@omniplan.org