Jurian Lier

Met veel gedrevenheid en een nuchtere blik werk ik aan ruimtelijke ontwikkelingen. Betrokkenheid bij het project en 'weten wat er leeft' in de omgeving kenmerkt mij. De omgeving op tijd betrekken in het proces en goed luisteren, leidt tot meer draagvlak en uiteindelijk vaak een beter plan. Daarbij komt dat een gezamenlijk eindresultaat tot meer tevredenheid stemt, niet alleen voor het heden maar ook voor de toekomst.

Handtekening Jurian.jpg

j.lier@omniplan.org