Lisanne de Blooy

'Ik zie de ruimtelijke ontwikkeling als een middel om de omgeving te verbeteren, om bestaande situaties aan te pakken en nieuwe ontwikkelingen tot uitvoer te laten komen. Het liefst werk ik zo dicht mogelijk bij de praktijk, op een laag schaalniveau. Het is een uitdaging om harde zaken zoals wet- en regelgeving te koppelen aan een vraagstuk uit de praktijk, om vervolgens de vertaalslag te maken zodat het voor iedereen te begrijpen is.'

l.deblooy@omniplan.org


Projecten van Lisanne de Blooy


Expertises van Lisanne de Blooy