Marjan Hazebroek

‘Bij de omvangrijke projecten waar ik betrokken ben spelen de direct betrokkenen een net zo belangrijke rol als de indirect betrokkenen, de buitenwacht. Die betrek ik dus ook zo snel mogelijk in het proces. Dat levert informatie op die input is om in een Plan van Aanpak de GOTIK aspecten (Geld, Organisatie,Tijd, Informatie en Kwaliteit) goed terug te laten komen. Begrijpt een “buitenstaander” nut en noodzaak van een project, dan is de basis gelegd voor draagvlak en acceptatie.’

Handtekening Marjan.jpg

m.hazebroek@omniplan.org