Martijn Haman

‘Een vergunning zie ik als de afsluiting van een goed voorbereidingstraject. Dat traject ga ik in om te voorziene problemen tijdig en goed op te kunnen vangen. Ik wil voor mijn opdrachtgever vragen en mogelijke keuzes in beeld brengen en de behandeling daarvan goed voorbereiden. Voor hem ook de relevante risico’s in kaart brengen. De beren signaleren voordat ze de weg opkomen. En zo tempo in het project houden, ondertussen goed oog hebbend op de specifieke verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.’

m.haman@omniplan.org