Matthijs Roos

Door af en toe een andere bril op te zetten en zaken vanuit een ander perspectief te bekijken kan ik stakeholders en de omgeving beter begrijpen en kansen vroegtijdig waarnemen. De inzichten die ik hieruit opdoe vormen in combinatie met een gedegen vooronderzoek de basis van een degelijk proces. Goede communicatie is hierbij essentieel om wederzijds begrip en draagvlak te creëren. Ken de omgeving als je broekzak en je zal niet zo snel voor verrassingen komen te staan.

m.roos@omniplan.orgExpertises van Matthijs Roos