Reinier Verkaik

‘Goede communicatie is cruciaal bij ingrepen in de ruimtelijke ordening. Informeren, inlevingsvermogen en creativiteit dragen sterk bij aan een positieve betrokkenheid bij een project. Zowel bij collega’s op de werkvloer, bij de (politieke) besluitvormers als bij omwonenden en andere belanghebbenden. Ik besteed veel aandacht aan het communicatietraject omdat het belangrijk is dat mensen begrijpen waarom bepaalde besluiten worden genomen en zich, vooral, daarin gekend voelen’.

Handtekening Reinier.jpg

r.verkaik@omniplan.org