Rens Raats

‘Planologische vraagstukken kunnen enorm complex en omvangrijk zijn. Dit vraagt om innovatieve oplossingen waar vaak lastige keuzes en discussies aan vooraf gaan. Keuzes die in eerste instantie niet per definitie logisch lijken. Ik werk er graag aan mee om tot dit soort slimme oplossingen te komen. Heldere communicatie en een duidelijke gemeenschappelijke probleemdefinitie zijn daarbij cruciaal. Ik zie de juridische kant van de planologie als een belangrijk fundament voor goede ruimtelijke ontwikkeling. Zolang die solide is, kan er door alle betrokken partijen eerlijk en effectief toegewerkt worden naar win-win situaties.’

r.raats@omniplan.org


Projecten van Rens Raats


Expertises van Rens Raats