Een terugblik op het Omniplan Damesevent 2018

Afgelopen 13 september troffen een 50-tal dames elkaar bij Blooker in Amsterdam voor weer een nieuwe editie van het Omniplan Damesevent. Wij blikken terug op een geslaagde middag waarin Floor Milikowski ons meenam in haar zoektocht ‘Van wie is de stad?'.

Amsterdam en de veranderingen die zij heeft doorgemaakt stonden centraal. Spraakmakend is het voorbeeld van de ‘negen straatjes’, die vroeger bestonden uit een slager, een bakker en een kapper. Bijna niets herinnert meer aan die tijd. Amsterdam is door een periode van ongekende groei gegaan en nog steeds neemt het aantal bewoners en werkenden toe. Ze scoort hoog op internationale lijstjes als ideale plek om te wonen, werken en verblijven.

Echter, er zit ook een keerzijde aan dit succes. Niet alle Amsterdammers profiteren mee van de economische successen in de stad en er ontstaan segregatie, armoede en ongelijkheid. De overheid heeft lange tijd gedaan aan ‘damage control’. Doordat zij niet actief heeft ingegrepen zijn we het geloof in de overheid kwijt. Toch is er hoop gevestigd op het nieuwe kabinet, wat zegt een einde te willen maken aan het neo-liberalisme. Zij wil de stad weer in balans brengen. Eén van de ambities is het toevoegen van betaalbare woningen in de stad, waaronder een riant aantal sociale huurwoningen.

Floor eindigt haar verhaal positief. Er is hoop voor Amsterdam en hoop voor de overheid. Voor deze laatste is een actievere en sturende rol gewenst en hoognodig, in plaats van enkel een faciliterende. Daarnaast doet ze een beroep op ons allen:
durf tegen te spreken, durf op te staan en blijf met elkaar en de overheid in gesprek in dit soort zaaltjes want alleen dan vinden we de oplossing’.

Alle aanwezigen ontvingen een gesigneerd exemplaar van het boek van Floor!
Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.