Jaar van de Ruimte 2015 van start!

Op 15 januari vond in de Beurs van Berlage de Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015 plaats. Omniplan was hierbij aanwezig en heeft deelgenomen aan de deelsessies “Transformeer de energievoorziening” en “Integreer water en ruimte”.

Bij de eerste deelsessie stond de bijdrage van ruimtelijke keuzes aan energiebesparing centraal evenals de impact van hernieuwbare energie in het landschap. Bij het tweede thema kwam de onlosmakelijke verwantschap tussen ruimtelijke opgaven en water aan bod. Daarbij is de relatie met een groot aantal partijen en belanghebbenden een belangrijk gegeven om rekening mee te houden in processturing en omgevingsmanagement.

De middag begon met verschillende inspirerende inleidingen (met verve aan elkaar gepraat door Andrea van Pol en opgeleukt door dichter Tim Pardijs) door Melanie Schultz van Haegen (minister I&M), Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Neelie Kroes (directeur start-ups Marineterrein Amsterdam) en Hans Alders (Energie Nederland).

Voor de ruimtelijke agenda Nederland 2040 zijn 12 thema’s benoemd die komend jaar worden uitgewerkt en waarbij zoveel mogelijk dwarsverbanden worden gelegd. Die agenda zal verder worden aangescherpt. Zie voor meer informatie hierover de website www.wiemaaktnederland.nl.

Onze conclusie voor dit moment: we moeten zo snel mogelijk uit de verkennende en analytische fase naar een meer actiegerichte agenda, waarbij concrete opgaven worden geformuleerd en in praktijk gebracht.

Omniplan zal als partner van Platform 31 haar volgende Themacafé gaan positioneren binnen de ruimtelijke agenda. Nadere informatie hierover volgt binnenkort!


Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.