Openbare raadpleging over COBRAcable

Met ingang van 20 februari 2015 doorloopt het project COBRAcable een zogenaamde openbare raadpleging. Deze raadpleging is een van de bijzondere aspecten in de procedures die op dit project van toepassing zijn.

Bijzonder omdat de openbare raadpleging het mogelijk maakt om te reageren vóór de vergunningaanvragen ingediend worden. In de reguliere procedures in Nederland is het alleen mogelijk om te reageren op een (ontwerp)besluit.

Aan het COBRAcable project is de status als Project van Gemeenschappelijk Belang (ook wel Project of Common Interest, PCI) toegekend. De Europese verordening die op deze projecten van toepassing is, stroomlijnt de procedure en bevorderd de transparantie en inspraak. Een van de aanvullende mogelijkheden om te reageren is de openbare raadpleging. COBRAcable is een van de drie Nederlandse projecten met deze status.

Het project COBRAcable omvat een onderzeese gelijkstroomkabel met een lengte van circa 325 kilometer tussen Nederland en Denemarken. Het project is een initiatief van TenneT TSO en de Deense netbeheerder Energinet.dk. Omniplan verzorgt voor TenneT de verwerving van de Nederlandse vergunningen van het kabeltracé en het converterstation. Daarnaast geeft Omniplan vorm aan het strategisch omgevingsmanagement met stakeholders.

Meer informatie over het project COBRAcable en de openbare raadpleging is te vinden op: www.bureau-energieprojecten.nl/subsidies-regelingen/cobracable-nederland-denemarken en op 
www.tennet.eu/nl/nl/net-projecten/internationale-verbindingen/cobracable.html


Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.