Themacafé 24 juni druk bezocht

Geen bonus op braafheid.

Een bevlogen en bij tijd en wijle natuurlijk lekker eigenzinnig verhaal is Rudy Stroink wel toevertrouwd. Zijn betoog over hoe we de monsterlijke hoeveelheid leegstaand vastgoed te lijf zouden moeten gaan sneed echter op alle fronten hout: pas als we met meer lef initiatieven nemen en ons wat minder braaf opstellen, ontstaan er echte kansen die benut kunnen worden. Volgens Rudy staat er ook geen beloning op braafheid (…. hm, zeker nooit bij Sinterklaas op schoot gemogen… ha-ha) en kun je zo nodig immers altijd nog je excuses aanbieden.Asymmetrisch oorlog voeren.

Was hij ’s ochtends nog op de koffie bij minister Blok om hem zijn visie voor de aanpak van al die m2 leegstaande rijksvastgoed te geven (beoordeel het vastgoed en categoriseer het in: slopen, behouden en transformeren of verkopen), ’s middags was hij onze gast tijdens het vierde Omniplan Themacafé. De zaal was vol en er kwamen veel enthousiaste reacties op de stellingen van Rudy om de leegstad te bestrijden met de door Che Guevara bedachte “asymmetrische oorlogsvoering”.

Dat betekent onder meer dat je bij elke ontwikkeling steeds “weet wie je vijand is”, zoals de onwillige ambtenaar, de gemeente die je te klein vindt voor de aanbesteding, de vergunningverlener die je in de weg zit, of de grote concurrent. “Begin met opereren in een gebied waar de vijand niet actief is” (beweegt de markt naar links, ga jij naar rechts). En ook belangrijk: “leef als het volk, degene wiens levens je wilt verbeteren” (dus: laat zien dat er profijt is voor anderen dan jezelf)!

Zijn oproep aan vooral jonge ondernemers om zich wat meer van revolutionaire middelen te bedienen vond duidelijk weerklank.De terugtrekkende overheid, maar nu echt!

Ook zijn mening over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid was luid en duidelijk. Het is in zijn ogen nooit de taak van de overheid geweest om voor gebiedsontwikkelaar te spelen en daarbij grote risico’s te lopen (die door marktpartijen maar al te gemakkelijk werden afgewenteld). De overheid moet dus ook geen grondeigenaar willen zijn want dat zorgt zeker voor een ongewenst belang. Succesvolle ontwikkelingsprojecten krijg je vooral door gezonde spanning tussen publieke en private belangen.Tot slot misschien wel de belangrijkste les voor iedereen (en op elk gebied): leer van je nederlagen!

Utrecht, 24 juni 2014


Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.