Themacafé "Wie maakt Nederland" op 2 april a.s. in Utrecht!

Wie maakt Nederland? Dat is de centrale vraag in het jaar van de Ruimte. Een jaar waarin op initiatief van vakmensen en ministeries uit de Ruimtelijke ordening de toekomst van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland bekeken wordt. Het thema wordt vanuit vier interessante kanten belicht. Meld je snel aan!