Verslag Themacafe "Wie maakt Nederland"

Op 2 april jl. organiseerde Omniplan weer een Themacafé. Het werd een drukbezochte en succesvolle middag.

De ruimte maakt Nederland en wij maken de ruimte!

Verslag themacafé 2 april 2015

Ooit werd Nederland ontwikkeld door de overheden. Nu is er een ander Nederland, dat steeds vaker door bedrijven en particulieren gemaakt wordt. Wie zijn dat? Hoe kijken zij naar hergebruik, samenwerking en strategische marketing? Tijdens het themacafé werd de ontwikkeling van de ruimte in Nederland belicht. Hoewel allemaal vanuit een ander perspectief bekeken, waren de sprekers het over één ding eens: De versnipperde samenleving vraagt om maatwerk en biedt hierdoor kansen voor particuliere ontwikkelaars om hun visie te kunnen realiseren en daarbij direct in de bestaande behoefte te voorzien.

Wie maakt Nederland in de toekomst? Dat is een van de vragen die centraal staat in het Jaar van de Ruimte. Gertjan van Stuijvenberg (Omniplan) deelde zijn visie met ons over het antwoord op deze vraag. Het omgaan met een verscheidenheid aan persoonlijkheden en rollen wordt steeds diverser. De individualiserende en versnipperde samenleving, zoals deze zich in de afgelopen jaren heeft gevormd, maakt de taak van een projectmanager een steeds grotere uitdaging. Men is mondiger geworden, kennis wordt door social media sneller gedeeld en men weet wat men wil. De tijd van de trage en logge organisaties is voorbij en het is aan de innovatieve denkers om de ruimte te pakken die er ontstaat. Een tijd die steeds meer vraagt om maatschappelijk en duurzaam ondernemen.

“Deze tijd vraagt om een hernieuwde rebellenclub van Sjors en Sjimmie” (Gertjan van Stuijvenberg).

Fieke Meindertsma (Conceptors) en Sam Verwaijen (Veerkracht) laten op geheel eigen wijze zien dat er vanuit wil, behoefte en daadkracht veel meer mogelijk is dan men op voorhand voor mogelijk houdt. In beginsel is zowel Conceptors als Veerkracht uit eigen behoefte gaan ontwikkelen. Bij Conceptors ontstond die behoefte in eerste instantie door de wens naar een werklocatie. Een leegstaand karakteristiek pand bleek daaraan te kunnen voldoen. Bovendien bood het een oplossing voor leegstand. Voor Veerkracht gold dat hun oude pand (het Glazen Huis) te klein werd. Daarnaast was er vraag naar een nieuw en duurzaam congrescentrum. Het feit dat beide initiatieven een vervolg hebben gekregen in nieuwe projecten laat zien dat er vanuit de markt vraag is naar maatschappelijk verantwoorde en duurzame ontwikkelingen. Het verschil met vroeger is dat passie, visie en behoefte de prikkel zijn voor het ontwikkelen en niet zozeer het economisch gewin. Zo voorziet Conceptors in de behoefte aan kleinschaligere en sfeervolle ouderenhuisvesting en Veerkracht in duurzame congrescentra.

“Niet bouwen is misschien het meest duurzaam, maar dan zouden we net zo goed allemaal in ons bed kunnen blijven liggen”(Sam Verwaijen).

Dat het succes van Conceptors en Veerkracht niet zo vanzelfsprekend is laat Ruben Veldman (FWD Concept) zien. Slechts een goed idee maakt het nog geen gegarandeerd succes. Als creatief directeur bij een marketingbureau ziet hij dat een aantal aspecten essentieel is voor het succesvol in de markt zetten van een product of concept. De door de andere sprekers benoemde individualiserende en “social media” samenleving is hierbij van grote invloed. Consumenten zijn steeds meer in staat zelf te beslissen wat ze willen en verwachten op maat gemaakte producten. Het is daarom essentieel je doelgroep goed te kennen, snel open en eerlijk te communiceren en daardoor een zo goed mogelijke aansluiting te creëren op de wens van deze doelgroep. Tegelijkertijd is het een kwestie van de concurrentie goed kennen en weten te benoemen waarom jouw product beter is.

Gedurende het themacafé is duidelijk geworden dat er in de huidige versnipperde maatschappij met gedegen kennis van de doelgroep een duidelijke en goed uitgedragen visie en een gezonde dosis lef veel mogelijk is. Waar passie en visie samenkomen en als voorzien wordt in een bestaande behoefte, kan en mag er best een goede boterham verdiend worden aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Eén of meerdere presentaties nog eens nalezen? Dat kan door op één van de onderstaande presentaties te klikken.

Presentatie Gertjan


Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.