Participatie en omgevingsmanagement

Participatie en omgevingsmanagement

Een project valt of staat met draagvlak vanuit de omgeving. Bijna elk project heeft voor- en tegenstanders. Daarom is het goed de dialoog op te zoeken met de verschillende partijen. Waar zit de ruimte, waar de beweging? Vaak verdient een goed participatieproces vooraf zich terug tijdens formele inspraakprocedures.

Ons werk

  • Opzetten van een krachtenveldanalyse: welke stakeholders hebben welke belangen?
  • Zoeken naar win-winsituaties voor zoveel mogelijk partijen
  • Ontwikkelen strategie omgevingsmanagement: wie betrekken we wanneer en hoe?
  • Schakelkracht genereren: gesprekken en verbindingen zoeken met en tussen alle betrokken, zoals bestuurders, ambtenaren, belangenorganisaties en omwonenden
  • Ontwikkelen en begeleiden communicatie, zoals website, sociale media, nieuwsbrieven en pers
  • Opzetten strategisch vergunningenmanagement: overzicht van alle vergunningen, inspraakprocedures en aanpak 

Projecten Participatie en omgevingsmanagement


Omniplanners verantwoordelijk


Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.