Proceduremanagement

Veel mensen zien vergunningen als hindernissen. Wij zien dat anders. Voor ons zijn vergunningen te verwerven rechten voor ruimtelijke investeringen. Ze hebben dus een belangrijke waarde. Bovendien zijn ze de afsluiting van een goed voorbereidingstraject.

Proceduremanagement richt zich op het verwerven van de vereiste vergunningen en het begeleiden van procedures in de ruimtelijke ordening. Dit is succesvol als je een sterke regie voert en kennis hebt van de te verwachten ontwikkelingen. Wij denken bovendien strategisch. Zo geven we inzicht (bijvoorbeeld in mogelijke risico’s) en houvast.

Ons werk

  • verwerven vergunningen voor omvangrijke projecten
  • verzorgen strategische vergunningstrajecten
  • inzetten kennis en ervaring met actuele wet- en regelgeving
  • onderhandelingen over compenserende en/of mitigerende maatregelen
  • faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen door in stand houden van vereiste vergunningen
  • waar nodig oog hebben voor verleiding en draagvlakontwikkeling.

Projecten Proceduremanagement


Omniplanners verantwoordelijk


Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.