Procesmanagement

Processen zijn complex doordat er vaak heel veel factoren en actoren op van invloed zijn: Welke stakeholders spreken zich uit? Welke politieke wensen leven er? Wat is de bestuurlijke daadkracht? Hoe is het maatschappelijk draagvlak? Op welke wijze participeren de steeds mondiger burgers? Wij smeden vitale coalities tussen belanghebbende partijen. Een cruciale schakel voor een succesvol eindresultaat. Positief verbinden noemen we dat.

Ons werk

  • gewenst resultaat bepalen
  • ontwikkelen, faseren en begeleiden van de te volgen trajecten
  • aansturen en beheersen van processen
  • sparringpartner zijn voor bestuurders en management
  • lostrekken van opgaven die ogenschijnlijk ‘vastzitten’
  • inbreng van creativiteit, diplomatie en nieuwe inzichten
  • smeden van vitale coalities

Projecten Procesmanagement


Omniplanners verantwoordelijk


Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.