Jaap Martijn

‘Een project wil nog wel eens stranden, of vertragen, door een te grote of te complexe omvang. Ik zoek dan naar mogelijkheden om toch de vaart er in te houden. Dat kan bijvoorbeeld door een opgave in meer hapbare brokken op te delen. Zeker wanneer de persoonlijke contacten goed zijn – iets waar ik altijd aan werk – blijken er doorgaans voldoende kansen aanwezig om het proces weer op gang te brengen en naar een goed einde te leiden.’

Handtekening Jaap.jpg

j.martijn@omniplan.org