Thijs de Muinck


‘Niet te vroeg, maar vooral niet te laat met de verschillende partijen aan tafel zitten. Niet wanneer er alleen nog maar sprake is van “zou kunnen”, want dat leidt slechts tot ruis. Maar het bericht “er is besloten dat” is evenmin constructief. Door op het goede moment mensen mee te nemen in het proces ontstaat draagvlak voor verandering. Daarbij is het afstand nemen van eigen paradepaardjes en het formuleren van gedeelde belangen uiteraard essentieel.’

Handtekening Thijs.jpg

t.demuinck@omniplan.org
Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.