COBRAcable

2013 - 2019

Een zeekabel van ruim 300 km door de Waddenzee zal de elektriciteits-netwerken van Nederland en Denemarken met elkaar verbinden. Hierdoor wordt het mogelijk meer duurzame energie, vooral windenergie, in te passen in de elektriciteitsvoorziening van beide landen. De verbinding is inmiddels gereed. 

Het kabeltracé voert door een deel van de Waddenzee waarop Nederland en Duitsland beide territoriale aanspraak maken, wat bijzondere juridische complicaties oplevert. Ook de betrokkenheid van drie landen (Nederland, Duitsland en Denemarken) met eigen wet en regelgeving zorgt voor bijzondere omstandigheden. De afstemming met de buitenlandse collega’s vormt dan ook belangrijk randvoorwaarde om de werkzaamheden goed te kunnen uit te voeren. 

Omniplan ondersteunde TenneT bij de verwerving van de Nederlandse vergunningen en toestemmingen van het project. Hieronder valt de begeleiding van het Milieueffectrapport en een Passende Beoordeling hiervan, de begeleiding van het opstellen van de vergunningaanvragen, het doorlopen van de juiste procedures en de facilitering hiervan en het vorm geven aan het strategisch omgevingsmanagement met betrokken stakeholders. Omniplan heeft ervaring met diverse projecten in het Waddengebied. Samen met de resultaatgerichte instelling en kennis van zaken waren redenen voor TenneT om Omniplan bij dit project te betrekken. 

Sinds het begin van de betrokkenheid van Omniplan bij dit project hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. Op 20 februari 2015 doorliep het project COBRA-kabel een zogenaamde openbare raadpleging. De bouw van de COBRA-kabel is begin 2017 van start gegaan. 

Foto (schip) van TenneT
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.