Net op Zee - Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

2016 - heden

Foto @ TenneT

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen moet Nederland meer windenergie opwekken. Door de Rijksoverheid worden grootschalige windparken op de Noordzee ontwikkelt. TenneT verzorgt de aansluiting van deze windparken op het landelijke hoogspanningsnet.

Bij de netaansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is Omniplan betrokken. Het project bestaat uit verschillende onderdelen; de realisatie van twee platforms op zee, twee kabelverbindingen van elk 700 MW naar land, een transformatorstation en de aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet. Het windpark Hollandse Kust (Noord) wordt in 2023 in gebruik genomen en Hollandse Kust (west Alpha) in 2024. Omniplan is sinds de voorbereidingen in 2016 betrokken. Naar verwachting beginnen de eerste aanlegactiviteiten vanaf 2020.

Vanuit Omniplan zijn een senior en junior projectmanager betrokken voor het begeleiden van de proceduremanagement. Omniplan heeft ervaring met diverse offshore projecten. Zo is Omniplan in het verleden ook verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van een offshore route. Voor 2020 is het van belang dat de tracering van de kabelroute, de platforms en het transformatorstation vastliggen in een inpassingsplan op land en alle vergunningen onherroepelijk zijn. Dat is de opdracht voor Omniplan.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.