Verkabeling 150 kV-verbinding Tilburg – Best

2017 - heden

Tussen Tilburg en Best staat een bovengrondse 150kV verbinding die te weinig transportcapaciteit heeft om in de energievoorziening in de regio te kunnen blijven voorzien. TenneT wil deze vervangen door een nieuwe ondergrondse verbinding met een grotere transportcapaciteit.

Onder regie van Omniplan wordt in overleg met overheden en belanghebbenden een tracéstudie uitgevoerd. Het vinden van een goed tracé is een grote uitdaging, omdat het gebied zich kenmerkt voor veel woonkernen, natuur, infrastructuur en versnipperde bebouwing. Hierbij wordt steeds een balans gezocht tussen oplossingen die planologisch wenselijk en technisch haalbaar zijn.

Door vroegtijdig en intensief met betrokkenen te spreken en afspraken na te komen, kan er een goed tracé gevonden worden dat weinig negatieve effecten kent. Het helpt daarbij dat er ook een groot positief effect bij dit project is, doordat de bestaande bovengrondse verbinding verwijderd wordt.




Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.