Programma duurzaamheid Utrechtse Heuvelrug

2018 - heden

Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft stevige duurzaamheidsambities. Deze zijn verwoord in het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal uit 2017. Het Programma heeft als ambitie in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Andere doelen zijn een duurzame en gezonde leefomgevingskwaliteit, duurzame mobiliteit, een duurzame economie en een duurzame, klimaatneutrale organisatie.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de regierol van gemeenten voor de Regionale Energiestrategie en bij de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. In het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal zijn deze nieuwe opgaven opgenomen. Het Programma is gericht op het faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Samen met het team werkt de programmamanager aan het realiseren van deze initiatieven. 

Omniplan vervult de rol van programmamanager voor het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal. Dit bevat het inhoudelijk leiding geven aan het Programma en aan het programmateam en het sturen op resultaten. De programmamanager zorgt daarnaast voor de verbinding naar stakeholders en lokale initiatiefnemers. Intern zorgt zij voor de verbinding naar andere beleidsvelden en programma's, waaronder de Omgevingswet. Ook de rol van kwartiermaker Aardgasvrij pakt Omniplan op: het voorbereiden van de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Hieronder valt bijvoorbeeld het opstellen van de Transitievisie Warmte, maar ook het verkennen van de mogelijke alternatieve warmtebronnen en het voorbereiden van de wijkaanpak. 
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.