Asielzaken in Amsterdam Nieuw-West

Amsterdam biedt onderdak aan asielzoekers en erkende vluchtelingen (statushouders). Ook creëert Amsterdam 2000 plekken voor asielzoekers in nieuw te ontwikkelen asielzoekerscentra in de verschillende stadsdelen. Omniplan is gevraagd om alle asielzaken in het stadsdeel Nieuw-West te coördineren en levert hiervoor een senior adviseur en een assistent.

Amsterdam wil plek bieden aan alle Amsterdammers. Zo ook aan asielzoekers en erkende vluchtelingen. Tot 2020 creëert Amsterdam 2000 plekken voor asielzoekers in nieuw te ontwikkelen asielzoekerscentra in de verschillende stadsdelen. Daarnaast wordt naast de reguliere bouw van huur- en koophuizen hard gewerkt aan bescheiden wooneenheden voor starters, studenten en erkende vluchtelingen. Dit gebeurt door het ombouwen van bestaande gebouwen én door nieuwsbouw.

In Stadsdeel Nieuw-West worden diverse locaties voor vluchtelingen en statushouders gerealiseerd. Omniplan is gevraagd om alle asielzaken in het stadsdeel Nieuw-West te coördineren en leverde hiervoor een senior adviseur en een assistent. Gezamenlijk werkten zij aan het onderzoeken (en realiseren) van verschillende locaties, waaronder tijdelijke opvangcentra, een AZC en woningen voor statushouders. Omniplan coördineerde in opdracht van het stadsdeel alle activiteiten om de opvang van vluchtelingen in goede banen te leiden. Hieronder vielen enerzijds het afstemmen van stadsdeelbelangen met centraal stedelijke organen, Amsterdamse Aanpak Statushouders, en het uitzetten van strategische lijnen. Anderzijds behoorde daar ook het organiseren van een informatieavond over het realiseren van een AZC in Nieuw-West, een gevoelig onderwerp in de buurt, onder. De Omniplanners traden op als gesprekspartner richting alle stakeholders met als doel het bewaken van belangen en doelstellingen, alsmede het representeren van het stadsdeel.

Als resultaat zijn verschillende vormen van (nood)opvang in stadsdeel Nieuw-West gerealiseerd. De noodopvang in Calvijn College, de AZC Willinklaan en woningen voor statushouders aan de Nierkerkestraat. De opvang van vluchtelingen past in de lange traditie van Amsterdam als diverse stad om hen die het nodig hebben een thuis te bieden.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.