Kwaliteitsimpuls Centrum Rhenen

2016 - 2018

Gemeente Rhenen werkt aan een kwaliteitsimpuls voor het centrum. Een lang gekoesterde wens, die door de economische crisis was blijven liggen. Een complexe opgave in een cultuurhistorisch centrum, dat doorkruist wordt door een provinciale ontsluitingsweg en waar 100 bedrijven en vele woningen zijn. De doorgaande weg is een knelpunt in het lokale verkeersnetwerk. Het centrum stond er niet goed voor en kende een grote mate van leegstand.

Omniplan verzorgt het omgevingsmanagement en was verantwoordelijk voor het participatieproces bij de totstandkoming van het ontwerp (van schets tot DO), de centrumvisie en de nieuwe regels. Als vervolg op het participatietraject is samen met ondernemers gewerkt aan een concrete ‘MinderHinderaanpak’ voor de uitvoering. Ook begeleidt Omniplan de besluitvorming binnen de gemeente. Omniplan leverde tijdelijk ook een junior projectmanager om het systeem voor terras vergunningen vorm te geven. De ondernemers zijn tijdens de aanvraag van deze nieuwe vergunning ook begeleid.

Eind 2015 maakte men een nieuwe start en er ontstond nieuwe energie. Samen met ondernemers en inwoners kwam eerst een aanpak en vervolgens een gedragen ontwerp voor een nieuwe inrichting tot stand. Ook actualisatie van de centrumvisie, een leegstandsaanpak en nieuwe regels voor het gebruik van de openbare ruimte waren onderdeel van de kwaliteitsimpuls. Draagvlak ontstond door het goed onderbouwen van gemaakte keuzes, het laten meedenken van de omgeving en het juist en tijdig informeren van betrokkenen, het bestuur en de politiek. 
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.