Steigers en ligplaatsen Houthaven, Amsterdam-West

2021 - heden

De Houthaven, gelegen in stadsdeel West van Amsterdam, kent een lange geschiedenis. In 1955 functioneerde de haven nog als opslag- en overslagplaats voor hout. In 1984 wees de gemeente Amsterdam het Houthavengebied aan als aanvullende woningbouwlocatie. In 2010 werd het Stedenbouwkundig Plan voor het Houthavengebied onherroepelijk verklaard. Voorafgaand aan de planvorming waren 45 woonschepen in het plangebied Houthaven aanwezig. Deze woonschepen moesten verplaatst worden, in opdracht van Stadsdeel West en Grond en Ontwikkeling, om in de Houthaven te kunnen bouwen. Naast de ruimtelijke ontwikkeling bleek er ook een sociale opgave te liggen. De meeste woonschepen werden namelijk verplaatst naar een tijdelijke ligplaats en voor een groot deel geldt dat ze nog een nieuwe plek moeten krijgen in de vernieuwde haven. Om deze reden behoort het opstellen van een verdelingsplan voor de woonschepen in het Houthavengebied ook tot de scope van dit project. Via Omniplan is hierbij een assistent projectmanager betrokken.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.