VerdeVista Meerburg: realiteit ondanks crisis

Omniplan werkt al geruime tijd mee aan VerdeVista Meerburg. Dit is een gebiedsontwikkeling van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM); een participatie van de gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling. Langs de verbrede en verdiepte A4 worden woningen, kantoren, winkels en voorzieningen gerealiseerd. De eerste kantoorgebruiker heeft zich al in het Businesspark A4 gevestigd en het volgende kantoorgebouw is in ontwikkeling. In het woongebied, grenzend aan Zoeterwoude-Rijndijk, start in 2015 de bouw van de eerste fase van in totaal circa 300 woningen. Centraal in het gebied komt een cluster met onder meer een supermarkt en andere voorzieningen.

Omniplan adviseert en ondersteunt de directie van OMM in brede zin. In het bijzonder als het gaat om acquisitie en contractvorming, samenwerking en planvorming met ontwikkelende partijen, de afstemming met partners zoals de gemeente Zoeterwoude en Rijkswaterstaat en de communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden. Mede dankzij de inzet van Omniplan is in een economisch lastige tijd een gebiedsontwikkeling van de grond gekomen. www.verdevistameerburg.nl.


Omniplanners verantwoordelijk


Expertises binnen dit project