Nieuwe busbaan met intensieve inspraak

Eind april 2013 heeft de gemeenteraad van Utrecht ingestemd met de aanleg van de Dichtersbaan. De Dichtersbaan wordt vanaf 2016 een van de ontsluitingswegen voor bussen vanaf de nieuwe OV-terminal bij Utrecht Centraal. Er waren al eerder plannen voor de aanleg van de Dichtersbaan, maar die stuitten op veel weerstand in de omgeving en de politiek. Vandaar dat de gemeente aan Omniplan vroeg om (1) een participatietraject te begeleiden waarbij omwonenden en gemeente gezamenlijk alternatieven voor de busbaan zouden onderzoeken en (2) de besluitvorming daaromtrent te verzorgen.

We hebben gekozen voor een intensief en kort onderzoekstraject waarbij onderzoeksbureaus, vertegenwoordigers van bewoners en medewerkers van gemeente direct met elkaar aan tafel zaten om alternatieven te benoemen en resultaten te bespreken. Het resultaat? Een advies aan college en gemeenteraad waarin alle partijen zijn gekend. 


Omniplanners verantwoordelijk


Expertises binnen dit project

Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.