Revitalisering De Hoek: lange adem en slim schakelen

Bedrijventerrein De Hoek in de Haarlemmermeer, bekend van het knooppunt De Hoek, ligt langs de A4, onder de rook van Schiphol. Het terrein wordt aan twee zijden uitgebreid met logistieke bedrijfsruimte en kantoren. Het vastgoed op het bestaande terrein is verouderd en er is vrij veel leegstand. De gemeente wil het terrein samen met de bedrijven, eigenaren en ontwikkelaars revitaliseren.

Er is een bestemmingsplan opgesteld dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt en een essentiekaart met ruimtelijke uitgangspunten voor de gebouwen en de openbare ruimte. De Provincie Noord-Holland heeft HIRB subsidie verleend voor diverse onderdelen van het project. De gemeente verbetert de wegen en het groen. Een van de twee entrees is inmiddels geheel vernieuwd. Oude panden zijn daarvoor gesloopt. Ook met andere eigenaren vinden gesprekken plaats over het opwaarderen van de particuliere terreinen. Gemeente en bedrijfsleven onderzoeken verder samen de mogelijkheid voor parkmanagement en andere collectieve voorzieningen.

Revitalisering is een proces van lange adem en van schaken op verschillende borden. De project- en procesmanager van Omniplan is daarbij de spin in het web. Door samen te werken met ontwikkelaars, eigenaren en gebruikers actief te betrekken en aansluiting te zoeken bij de beheerders van gemeente en provincie, creëren we concrete kansen voor revitalisering. Meer info.


Expertises binnen dit project

Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.