HOV Westtangent: een nieuwe snelle bus door de stad

De Westtangent wordt een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn tussen Station Sloterdijk en Schiphol Plaza dwars door Amsterdam Nieuw-West. Dat betekent sneller, vaker, betrouwbaarder en met meer comfort reizen. De nieuwe buslijn wordt onderdeel van R-net en is een project van de Stadsregio en de Gemeente Amsterdam. In opdracht van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam levert Omniplan de omgevingsmanager voor dit project.

Met diverse ingrepen in bestaand gebied wordt de route geschikt gemaakt voor HOV. Dit betekent op bepaalde trajecten een vrije busbaan, soms gecombineerd met de tram. Op andere delen rijdt de bus met het overige verkeer mee, maar krijgt prioriteit bij de kruisingen. Haltes worden verbreed en uitgebreid met voorzieningen voor fietsparkeren en dynamische reizigersinformatie. De lijn gaat ten koste van een huidige buslijn op een groot deel van die route en zal minder vaak stoppen. En op diverse plekken gaat de herinrichting ten koste van bomen, zebrapaden of parkeerplaatsen.

Begin 2016 was inspraak mogelijk en bleken veel bewoners tegen de plannen. De gemeente heeft meer dan 500 inspraakreacties ontvangen waarvan meer dan de helft over de geplande busbaan door Nieuw Sloten. Door goed te kijken waar de weerstand lag en de conceptplannen én alternatieven af te wegen bleek het mogelijk om die bewoners tegemoet te komen. Zomer 2016 is een gewijzigd plan gepresenteerd dat door de kerngroep uit Nieuw Sloten positief is ontvangen.

Eind 2016 worden de gewijzigde plannen naar verwachting vastgesteld. De eerste deelprojecten van de Westtangent gaan volgens planning in de loop van 2017 in uitvoering. Bij veel ingrepen wordt onderhoud of ander werk van de gemeente of andere partijen meegenomen. Het totale budget voor het project binnen Amsterdam bedraagt circa 35 miljoen. Meer informatie vindt u hier op www.amsterdam.nl/verkeersprojecten/westtangent.


Omniplanners verantwoordelijk


Expertises binnen dit project