Verbeteren economisch perspectief ondernemers op de Albert Cuypmarkt

Omniplan is gevraagd om een onafhankelijk voorzitter te leveren voor de Stichting Marketing en Promotie Albert Cuypmarkt (SMAC). De SMAC heeft als doel het bevorderen van een aantrekkelijke Albert Cuypmarkt door adequate inzet van promotie- en marketingmiddelen en door het ontwikkelen van een meer bedrijfsmatige aanpak van de exploitatie van de markt. We zijn gevraagd vanwege onze ervaring met het verbinden van uiteenlopende partijen zonder daarbij afbreuk te doen aan ieders individuele belangen. Bovendien kan Omniplan de jarenlang opgedane kennis en ervaring op het gebied van winkelgebieden goed inzetten voor de doelstelling van Albert Cuyp.


Expertises binnen dit project

Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.