Transvaalbuurt Amsterdam

Leefbaarheid door nieuwe bedrijfsruimtes

De opgave voor de Transvaalbuurt was om de economie en de leefbaarheid te stimuleren. Corporaties hebben hun krachten gebundeld en 20 bedrijfsruimtes in de buurt opgeknapt. Door het gebied aan te wijzen als ‘Kansenzone’ kregen ondernemers subsidies voor investeringen in hun panden en bedrijfsvoering. Daardoor vestigden zich diverse nieuwe winkels en creatieve en dienstverlenende bedrijven. Ook de uitstraling van de bestaande ondernemingen verbeterde.

Omniplan werkte van 2008 tot 2010 voor woningcorporatie Eigen Haard aan:

  • intensiveren investeringen corporaties in bedrijfsruimtes
  • opzetten samenwerkingsverband corporaties en stadsdeel
  • stimuleren vestiging bedrijven op geschikte locaties
  • begeleiden procedure aanwijzing Kansenzone
  • neerzetten van een financieel afgedekt plan

Door deze aanpak zijn het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en de werkgelegenheid verbeterd. In het bijzonder het veiligheidsgevoel van ondernemers en bewoners is sterk verbeterd.


Expertises binnen dit project