Gemeente Ede - Levendig Centrum

Gemeente Ede werkt aan een Levendig Centrum. In de afgelopen decennia veranderde de kern Ede van dorps naar meer grootstedelijk. Deze veranderingen zijn door onder andere de opkomst van internet en crisis in de detailhandel niet goed uitgepakt. Er is relatief veel leegstand en de dorpse gezelligheid die Edenaren graag zien is nog maar op een paar plekken te vinden.

Edenaren zijn behoorlijk kritisch op hun eigen centrum en komen er relatief weinig. Ook de vele toeristen die het mooie buitengebied van Ede bezoeken komen te weinig naar het centrum. In de zomer van 2015 is daarom begonnen met uitvoering van een programma van maatregelen dat ervoor moet zorgen Ede Centrum (weer) levendig te maken. Dit is vastgelegd in “Het verhaal van Ede Centrum – De koers naar 2030”.

Ede Centrum moet weer plek worden waar de Edenaar graag en met trots werkt, winkelt en woon of uitgaat en waar de niet-Edenaar een bestemming vindt voor een dagje uit.

Door Omniplan wordt de projectleiding verzorgd van diverse projecten die aan deze doelstellingen bijdragen, zoals:

  • een nieuw Bestemmingsplan dat inzet op de planologische verankering van de in de visie op het centrum vastgelegde doelstellingen van een compact en divers centrum en het mogelijk maken van twee evenemententerreinen voor grootschalige en langdurig evenementen
  • een nieuw beeldkwaliteitsplan dat richtlijnen voor gebouwen en openbare ruimte van het centrum vastlegt als kader voor initiatieven in het centrum
  • verbetering van de verkeersstructuur van het centrum vanuit het perspectief van de verkeersstromen (auto, fiets, ov, voetganger)
  • de herinrichting en vergroening van de hoofdwinkelstraat en historisch lint van de Grotestraat
  • de herinrichting van het Kuiperplein: vergroening, parkeren en grootschalige evenementen

Omniplanners verantwoordelijk


Expertises binnen dit project

Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.